Veileder for Barnepensum

Wado Ryu heftet for barne/ungdom pensum kan nå bestilles direkte fra Øistein Riber Sensei. Dette kan brukes fritt av instruktører enten med fratrekk eller tillegg (Dette er en veiledning). Heftet inneholder også Dojo Kun, samt enkel ordliste med oversettelse av teknikkene fra japansk til norsk. I tillegg til bruk for instruktører, kan klubben også videreselge heftet til utøvere og foreldre. Send bestilling klubbvis til post@riber.no