Wado Ryu Klubbshop

Hjelp Wado Ryu med å bli sett i klubben og på stevner ved å benytte Wado Ryu Klubbshop.

Wado Ryu Klubbshop har meget gunstige betingelser. Det er enkelt å komme i gang. Registrer dere på http://wadoryuclubshop.no for å få opprettet deres egen klubbkonto (se «min konto» på bunnen av nettsiden). Husk å få sendt inn klubblogo til frank@tokaido.no, slik at gi, klær og bagger får påtrykt klubblogo ved bestilling.?